Posts Tagged‘sửa chữa treo lái cơ khi’

HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA TREO & LÁI (CƠ KHÍ)

dao tao nghe sua o to - HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA TREO & LÁI (CƠ KHÍ)

HỌC PHẦN SỬA CHỮA TREO & LÁI (CƠ KHÍ) Cung cấp kiến thức chuyên sâu về sửa chữa ô tô Hệ thống treo và hệ thống lái được xem là những hệ thống cần thiết giúp nâng đỡ và tạo sự ổn định cho xe ô tô khi di chuyển. Theo phân loại của tổ chức Automotive Service Excellence (ASE) của USA, sửa chữa treo & lái là cấp độ chuyên sâu trong các khóa học về sửa chữa ô tô. Và tại Trung Tâm Đào Tạo Thực Hành Kỹ Thuật Ô Tô – Thanh Phong Auto, sửa chữa treo & lái cũng được tách…